درزگیر چسبی Silirub S&U

21,000 تومان

Silirub S&U 280ml یک درزگیر چسبی تک جرئی به حالت الاستیک بر پایه سیلیکون ها می باشد