سیلیکون آئینه SOUDAL MIRROR SILICON310ml

SOUDAL MIRROR SILICON 310ml چسبی خنثی برای چسباندن آینه
Soudal MIRROR Silicon یک چسب با کیفیت الاستیک، تک جزئی بر پایه سیلیکون ها می باشد