اسپری فوم cappor

این اسپری، فوم پلی یورتان تک جزئی بوده که در مجاورت رطوبت هوا خشک شده و پس از اعمال شروع به افزایش حجم بر روی سطح می نماید. کاربری آن بسیار آسان بوده و با استفاده از شیلنگ پلاستیکی، امکان اعمال سریع و راحت فوم فراهم می گردد.