اسپری فوم ملات SOUDABOUND EASY MANUEL

SOUDABOUND EASY MANUEL فوم مناسب برای نما و آجرهای ساختمانی
SOUDABOUND EASY فوم بدون حلال، تک جزئی، فشاری پلی یورتان جهت چسباندن دائم، تمیز و به اندازه نیاز مواد مورد مصرف در صنعت ساختمان به کار می رود.